Personlig assistans och teknologi i Göteborg ger brukare livskvalitet

Viktiga faktorer för livskvalitet för rörelseförhindrade personer Forskning har visat att det finns vissa nyckelfaktorer som är särskilt viktiga för att rörelseförhindrade personer ska uppleva en hög livskvalitet. Dessa faktorer skiljer sig ofta från de faktorer som är viktiga för resten av befolkningen. Det är viktigt att ha i åtanke när man diskuterar personlig assistans